Podatki - zeznanie roczne.

W poniedziałek 30 kwietnia upłynął termin złożenia zeznania podatkowego za rok 2012. Mimo, iż termin ten był zapewne dobrze znany wszystkim zobowiązanym do złożenia zeznania, to jednak choćby przez sytuacje losowe może zdażyć się, że nie zostanie on zachowany. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim nie można tej kwestii zbagatelizować. Pamiętać bowiem należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na podatników obowiązek składania do urzędu skarbowego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym. Nie złożenie zeznania lub też spóźnienie się ze złożeniem w terminie zeznania podatkowego jest wykroczeniem skarbowym i może rodzić konsekwencje i sankcje, głównie finansowe, określone w Kodeksie karnym skarbowym. Wykroczenie to jest bowiem zagrożone karą grzywny w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (które wynosi około 1600 zł). Dodatkową dolegliwością może być również konieczność zapłaty odsetek za okres spóźnienia. Nie mniej jednak, jeżeli podatnik nie zbagatelizuje sprawy i dopełni wszystkich obowiązków wobec właściwego urzędu skarbowego, ma szansę na zwolnienie z odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe. Urzędy skarbowe rozpatrują indywidualnie każdy przypadek opóźnienia w złożeniu zeznania. Analizują sytuację majątkową podatnika, jego stosunki rodzinne, wysokość dochodów, możliwości zarobkowe. Na podstawie tej indywidualnej analizy urząd skarbowy może zamiast grzywny nałożyć na podatnika mandat karny w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nałożenie na sprawcę mandatu karnego może nastąpić, jeżeli podatnik wyraża zgodę na jego przyjęcie.

Istnieje jednak szansa na uniknięcie kary.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego w przypadku, w którym podatnik dopełni wszystkich obowiązków wobec urzędu skarbowego, może uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe. Jest to tzw. „czynny żal i polega na tym, że nie podlega karze za wykroczenie skarbowe osoba, która złożyła korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i zapłaciła zaległy podatek wraz z odsetkami.


Social Media

Tagi

PIT rozliczenie podatku

Kancelaria Adwokacka
Dawid Kotliński Adwokat

ul. Libelta 1/4
61-706 Poznań


tel. 504-048-393,W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij